Het voelt zo oneerlijk dat wanneer er een nalatenschap is van iemand die is overleden, er door de belasting een behoorlijk percentage aan erfbelasting wordt afgenomen. Het is immers geld waarvoor iemand heel lang en heel hard heeft moeten werken en waarschijnlijk om een goede oudedagvoorziening op te bouwen of om nabestaanden op een goede en verzorgde manier achter te laten. Wanneer deze persoon komt te overlijden en er en nalatenschap is aan de nabestaanden, dan neemt de Belastingdienst ook een groot deel van dit vermogen af, en dat terwijl dat bij leven van de overledene ook al is gebeurt. Het voelt daarmee alsof er dubbel belasting wordt geheven en dat er daarmee maar weinig overblijft voor de mensen die er daadwerkelijk recht op lijken te hebben. Het is echter zo in Nederland geregeld en hier kunt u weinig aan doen op het moment dat het zover is. Wat u wel kunt doen is ervoor te zorgen dat de erfbelasting verlaagd kan worden, zodat er meer voor de nalatenschap aan nabestaanden overblijft. Het is dus goed om u te laten informeren over de mogelijkheid van het verlagen van de erfbelasting. Dit doet u door een financieel expert in te schakelen en in het midden van het land, gevestigd in Hilversum, kunt u hiervoor het beste terecht bij Financiële Raadgevers De Bie & Oort. Deze organisaties heeft zich toegespitst op het geven van advies en informatie over erfbelasting in Hilversum en u bent hier van harte welkom om uw situatie te bespreken en om de erfbelasting in Hilversum, samen met De Bie & Oort, zo laag mogelijk uit te laten pakken.

De erfbelasting in Hilversum verlagen

Op www.debieenoort.nl treft u meer informatie aan over de dienstverlening rondom erfbelasting in Hilversum. Samen met De Bie & Oort kijkt u naar:

  • Uw financieel vermogen
  • Eventueel belegd vermogen
  • De nabestaande
  • De mogelijkheid voor schenking bij leven
  • Het nalatenschap in de erfenis

De ervaring en expertise die Financiële Raadgevers De Bie & Oort in huis hebben kan ervoor zorgen dat u de erfbelasting in Hilversum kunt laten herzien, waarbij vooral wordt gekeken naar het leveren van maatwerk. De successiebelasting, zoals erfbelasting ook wel genoemd wordt, wordt pas door de Belastingdienst van u verlangd bij het overlijden en het vererven van vermogen. U kunt bij het laten maken van een plan voor verlaging van deze erfbelasting in Hilversum ernaar kijken hoe u deze zo laag mogelijk kan houden. Het percentage aan erfbelasting kan namelijk tussen de 20% en 40% zijn en dat is heel veel, zeker wanneer u zich bedenkt dat de Belastingdienst er eigenlijk helemaal niets voor heeft hoeven doen om dit geld te verkrijgen. Niet voor niets voelt het voormensen daardoor aan als een oneerlijk systeem en kan het zelfs tot pijnlijke situaties leiden, wanneer iemand zich niet goed heeft laten informeren over de erfbelasting in Hilversum of ergens anders. Neemt u dus De Bie & Oort in de arm om in uw situatie de erfbelasting in Hilversum zo laag mogelijk uit te laten pakken.

De dienstverlening van De Bie & Oort

Samen met De Bie & Oort kunt u een maatwerkplan opstellen, waarbij er wordt gekeken naar het vermogen dat u heeft en de manier waarop u dit beheert. Ook wordt er een inventarisatie gemaakt van het inkomen dat u heeft en de uitgaven. Dit alles vormt de basis van het plan, waarbij wordt gekeken of u al bij leven een schenking kunt doen, hoe groot deze kan zijn en hoe vaak u dit kunt doen. Er zijn meerdere mogelijkheden om de erfbelasting zo te verlagen, zeker met uw financieel partner De Bie & Oort.